L’AUDITORIA DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC LOCAL, UN NOU REPTE PELS AJUNTAMENTS

Faura Casas Auditoria Financera sector públic

Recentment s’ha publicat al BOE el Reial Decret 424/2017 de 28 d’abril que regula el control intern de les entitats del Sector Públic Local. El decret encomana al Govern regular sobre els procediments de control i metodologia d’aplicació, amb la finalitat, entre altres objectius, d’aconseguir un control econòmico-pressupostari més rigorós i reforçar el paper de … Continua llegint

COM PUC REDUIR LA MEVA DESPESA EN NETEJA SENSE MINVAR LA QUALITAT?

Els ajuntaments estan veient com han de fer front a nous reptes per poder continuar donant serveis a la ciutadania. Motivats per la davallada dels ingressos molts ajuntaments han hagut de fer front a un reajust dels seus Serveis Generals (SS.GG): neteja d’edificis i instal·lacions, gestió de residus, manteniment d’espais públics i edificis. La realització … Continua llegint