5 PASSOS DE MODELITZACIÓ PER ASSIGNAR LA DEMANDA DE BICICLETES A LA XARXA

El ciclisme és conegut pels seus enormes efectes sobre la salut, la seguretat viària i la qualitat de l’aire. Així, en els models de transport creix la necessitat de poder modelitzar també el trànsit de bicicletes. Això no només fa referència a la capacitat de previsió pel costat de la demanda, sinó que també inclou l’assignació de la demanda de bicicletes.