25 ESCOLES VALOREN ELS PURIFICADORS AIRDOG DE SODECA

Purificadors Aire contra Covid19

Les escoles que utilitzen el purificador AIRDOG de SODECA no han tingut contagis de SARS-CoV-2 produïts dins l’entorn escolar i han reduït altres malalties víriques