COM LES CIUTATS PODEN IMPLEMENTAR UN PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE (PMUS) QUE PRIORITZI LES NECESSITATS DELS CIUTADANS. EL CAS DE SABADELL.

Els plans de mobilitat urbana sostenible (PMUS) són els documents bàsics per configurar lesestratègies de mobilitat sostenible dels municipis de Catalunya. Tal com estableix la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, l’elaboració i l’aprovació dels PMUS són obligatòries per als municipis que, d’acord amb la normativa de règim local o el corresponent … Continua llegint