COM LES CIUTATS PODEN IMPLEMENTAR UN PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE (PMUS) QUE PRIORITZI LES NECESSITATS DELS CIUTADANS. EL CAS DE SABADELL.

Els plans de mobilitat urbana sostenible (PMUS) són els documents bàsics per configurar les
estratègies de mobilitat sostenible dels municipis de Catalunya. Tal com estableix la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, l’elaboració i l’aprovació dels PMUS són obligatòries per als municipis que, d’acord amb la normativa de règim local o el corresponent Pla Director de Mobilitat, hagin de prestar el servei de transport col·lectiu urbà de viatgers, sense excloure la possibilitat d’aplicació en ciutats petites.
A més, el Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona planteja l’elaboració dels PMUS a tots els municipis que tinguin una població de dret de més de 20.000 habitants.

Per a la redacció del PMUS es poden tenir en compte els marcs de referència europeus com el Llibre Blanc del Transport, amb l’objectiu fixat per a l’any 2050. El document inclou una sèrie de propostes amb la intenció de reduir la dependència d’Europa del petroli importat i disminuir les emissions de carboni en el transport un 60%. També es proposa reduir les emissions contaminants a l’atmosfera entre un 80 i un 95%, per sota dels nivells del 1990, per assolir l’objectiu de limitar el canvi climàtic en 2ºC per al 2050. També es pot tenir en compte el marc de referència de l’Administració General de l’Estat i concretament del Pla Estratègic d’Infraestructures i Transport (PEIT) 2005-2020, que té un objectiu de cohesió social i territorial. O l’Estratègia d’estalvi i eficiència energètica a Espanya (E4), Pla d’Acció 2008-2012.

A nivell de Catalunya també hi ha els marcs de referència de la Generalitat de Catalunya, que disposa de les següents lleis i decrets reguladors de la redacció dels PMUS:

 • Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.
 • Decret 362/2006, de 3 d’octubre, pel qual s’aproven les Directrius nacionals de mobilitat.
 • Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la
  mobilitat generada.
 • Decret 466/2004, de 28 de desembre, relatiu a determinats instruments de planificació
  de la mobilitat i al Consell de la Mobilitat.
 • Directrius nacionals de mobilitat
  Altres marcs de referència són els de la Regió Metropolitana de Barcelona, el Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona (pdM), o el Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB).


EL PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE

Durant dècades, els urbanistes s’han centrat a crear ciutats favorables als cotxes, amb conseqüències que tots sabem: ciutats de tot el món lluiten amb la congestió, la mala qualitat de l’aire i la contaminació acústica. Avui hi ha un ampli consens i voluntat política pel canvi verd en el sector del transport per fer front a la complexitat de la mobilitat urbana, crear ciutats habitables i lluitar contra el canvi climàtic. Per tant, la Unió Europea ha establert directrius per a la implementació dels anomenats PMUS – plans de mobilitat urbana sostenible.

Què és un pla de mobilitat urbana sostenible?

Aleshores, com és la planificació i el disseny per a la mobilitat urbana sostenible? Reduir les emissions relacionades amb el trànsit, el soroll, la congestió i els accidents alhora que es millora la qualitat de vida és una alta prioritat per a molts responsables de la presa de decisions. Els plans de mobilitat urbana sostenible aborden aquest mateix problema adoptant un enfocament holístic, a llarg termini i estratègic de la planificació del transport.

“Un PMUS és un concepte integrat que inclou totes les formes rellevants de mobilitat, amb un enfocament més gran en els modes sostenibles i alternatius. En comparació amb la planificació del transport tradicional, els plans de mobilitat urbana sostenible es centren molt en les persones i les seves necessitats, més que en el propi mode de transport”, diu Christoph Schulze, de l’equip de consultors de PTV Group.

Els principis bàsics del PMUS són:

• Enfocament centrat en el ciutadà
• Pla de mobilitat sostenible
• Desenvolupar tots els modes de transport de manera integrada
• Cooperació més enllà de les fronteres institucionals
• Participació de totes les parts interessades rellevants i del públic
• Definició d’una visió a llarg termini i un pla d’implementació clar
• Avaluació i garantia de qualitat

COM DESENVOLUPAR UN PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE

Christoph Schulze, que ha participat en el desenvolupament de plans de mobilitat sostenible per a moltes ciutats, explica les diferents fases:

Fase d’anàlisi

“La base és la fase d’anàlisi. Comencem analitzant l’estatus quo. Es reuneixen els conceptes, els requisits legals i la informació de fons existents. Si és possible, també fem servir un model de transport, que ofereix una imatge fiable de la situació actual i esperada del trànsit”.

Quina és la demanda de viatge de la població urbana i suburbana? Què tan bona és l’accessibilitat? Com són els temps de viatge? Quina participació tenen els diferents modes de transport en el repartiment modal? L’avaluació de l’estat actual mostra els punts forts i febles d’un sistema de transport.

Desenvolupament de l’estratègia

Paral·lelament, es defineix la direcció estratègica, segons l’expert de PTV: “Quin tipus de ciutat volem? Quines són les opcions de futur? Cada ciutat té els seus objectius i objectius, com ara millorar la qualitat de l’aire, garantir l’accessibilitat o augmentar la qualitat de vida. La nostra feina com a consultors és ampliar aquestes prioritats estratègiques, que al seu torn es decideixen políticament i donen al procés una força vinculant”.

Planificació de mesures

Aquesta direcció estratègica proporciona un marc rector per a la planificació de mesures. Quines accions concretes es beneficien pel que fa a l’assoliment dels objectius i metes? També cal tenir en compte factors com el temps i els costos per configurar els paquets de mesures. La ciutat obté una mena de full de ruta de quines mesures ha d’abordar a curt, mitjà o llarg termini.

“Un altre aspecte important en el desenvolupament d’un PMUS és la participació pública intensiva. Entrevistes i tallers amb diferents experts i parts interessades formen part del procés, així com esdeveniments públics o participació en línia per a la ciutadania”, afirma Christoph Schulze.

Implementació i seguiment

L’última fase se centra no només en la implementació de les mesures i les accions relacionades definides al PMUS. També se centra en el seguiment i l’avaluació sistemàtics, del progrés de la implementació i de l’assoliment dels objectius.

Si vols més informació sobre com implementar un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible o si vols contactar amb PTV Group


UN EXEMPLE, EL PMUS DE SABADELL

L’Ajuntament de Sabadell ha estat treballant un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible per tal de planificar de manera integrada les diferents xarxes que conformen el sistema de transport del municipi.
En aquests moments el PMUS de Sabadell està en Fase d’aprovació inicial i es preveu la seva aprovació definitiva al novembre del 2022.

El Pla de Mobilitat Urbana (2021-2026) de Sabadell farà especial incidència en treballar en el canvi de model de mobilitat que segueix en la línia del PMU vigent (2009-2016) pel què fa a les principals fites: increment de la mobilitat a peu, generant espais segurs i confortables pels vianants, i dels modes sostenibles (en bicicleta i transport públic), alhora que proposarà la racionalització de l’ús i presència dels transport privat a motor (cotxes i motocicletes), no només per la contaminació ambiental i els conseqüents problemes de salut, sinó també per l’alta accidentalitat i l’ocupació de l’espai públic i els perjudicis sobre la ciutadania que generen.

OBJECTIUS DEL PMUS DE SABADELL

 • Millorar la seguretat viària, reduint l’accidentalitat i respectant l’espai públic destinat a cada mitjà de transport, amb un clima de convivència i urbanitat.
 • Afavorir les condicions per a la mobilitat a peu, destinant als vianants una superfície més gran d’espai públic i de millor qualitat (en accessibilitat i seguretat).
 • Augmentar l’ús de la bicicleta com a transport habitual, mantenint i millorant les infraestructures.
 • Promoure un transport col·lectiu, públic i privat, de qualitat i competitiu respecte al vehicle privat.
 • Fomentar l’ús racional del vehicle privat, amb l’aplicació de mesures que facilitin el traspàs de ciutadans a altres modes de transport més sostenibles, promovent la intermodalitat.
  Optimitzar l’oferta d’aparcament a la ciutat.
 • Garantir una distribució de mercaderies àgil i ordenada, que permeti dur a terme les activitats econòmiques, i fer-la compatible amb el sistema de mobilitat de la ciutat.
 • Controlar i disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica provocats pel trànsit.
 • Sensibilitzar i conscienciar a la ciutadana sobre els valors de la mobilitat sostenible i segura que contenen els principis i objectius establerts.
  LÍNIES ESTRATÈGIQUES PMUS SABADELL
  • Generar àrees de centralitat de vianants i lleure a cada districte i cercar la connectivitat entre elles.
  • Desenvolupar i fer viable la xarxa de carrils i itineraris en bici prevista al pla director de la bicicleta de Sabadell.
  • Aconseguir la màxima cobertura i intermodalitat amb un servei de transport públic eficient modern i adaptat a la demanda.
  • Filtrar el trànsit de pas, mantenint els nivells de servei i ordenant l’interior dels districtes per garantir l’accés dels residents.
  • Posar en funcionament les zbe, potenciar la flota de vehicles públics elèctrics i construir una xarxa de punt de recàrrega.
  • Reduir els accidents a la ciutat i arribar a les 0 víctimes mortals.
  • Equilibrar oferta i demanda d’aparcaments: en calçada pel resident i fora de calçada pel visitant (rotació).
  • Uniformitzar els sistemes actuals de c/d, creant microplataformes i una xarxa de consignes.

PROPOSTES D’ACTUACIÓ DEL PMUS SABADELL

Després de passar per diferents fases participatives, Sabadell ha pogut concretar les següents propostes d’actuació:

Més informació aquí: https://web.sabadell.cat/images/Presentaci%C3%B3_Conclusions_Participaci%C3%B3_Ciutadana_PMUS_20_12_21.pdf

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

A %d bloguers els agrada això: