PERSPECTIVA DE GÈNERE EN ELS CONTRACTES PÚBLICS

És clau per garantir la perspectiva de gènere en la contractació pública, que des dels poders públics de Catalunya es vetlli per aplicar en totes les etapes del procediment de contractació, els canvis necessaris per evitar perpetuar desigualtats que afectin el col·lectiu femení. Per aconseguir aquest objectiu, l’any 2018 mitjançant l’Acord del Govern de 12 … Continua llegint