GUIA PER A L’APLICACIÓ DE L’ORDRE HFP/55/2023, DE 24 DE GENER, RELATIVA A L’ANÀLISI SISTEMÀTICA DEL RISC DE CONFLICTE D’INTERÈS ALS PROCEDIMENTS QUE EXECUTEN EL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA

La Llei 31/2022, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2023, ja posava el focus sobre l’anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d’interès en els procediments administratius que executen el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, en la seva disposició addicional cent dècima segona. Posteriorment, l’esmentada Ordre HFP/55/2023, de 24 … Continua llegint