SR GRUPSIS ASSOCIATS SUMA AL SEU DISSENY CARTOGRÀFIC UNA LÍNIA DE MAPES 3D PER ALS MUNICIPIS

Noves formes de representació realistes de la informació geogràfica en tres dimensions, les quals proporcionen una forma totalment nova en que el públic interactua amb el contingut geogràfic.