NOVETATS DE LA LLEI 18/2022 EN EL PAGAMENT DELS SUBCONTRACTISTES PER EVITAR LA MOROSITAT EN LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA

El passat 29 de setembre es va publicar en el BOE la llei 18/2022, de 18 de setembre, de creació i creixement d’empreses, amb l’objectiu, tal com preveu l’article 1 de la mateixa llei, de “millorar el clima de negocis impulsant la creació i el creixement empresarial a través de l’adopció de mesures per agilitzar … Continua llegint

LES BESTRETES DE CAIXA FIXA

Aproximació conceptual i trets característics d’aquest sistema de pagament a la Llei de Contractes del Sector Públic.La Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària regula les bestretes de caixa fixa en el seu article 78 determinant que són: “bestretes de caixa fixa les provisions de fons de caràcter extra pressupostari i permanent que es … Continua llegint