PRESENT I FUTUR DE LA IDENTITAT DIGITAL

Serà tot un repte tècnic i social implementar aquest mecanisme que necessitarà molta educació, transparència i confiança.