10 RAONS PER UTILITZAR EL PROGRAMARI DE PTV GROUP PER AL DISSENY DE LES ZONES DE BAIXES EMISSIONS (ZBE)

INTRODUCCIÓ

A les ciutats habita la meitat de la població del món. Aquí fem servir gran part de l’energia global i produïm el 70% de les emissions de carboni. L’Agència Europea de Medi Ambient ens diu que, dins de la UE, el transport utilitza un terç de l’energia final, però que, a més, mentre que altres sectors, com a indústria i la generació d’energia, han anat reduint les emissions des del 1990 , el sector del transport ha experimentat un augment. Reduir els impactes negatius de viure a ciutats requereix un gran esforç per part dels governs i administracions, però també d’un canvi en els patrons de vida de cadascun de nosaltres. Per tant, ciutats i municipis necessiten implementar mesures per facilitar que la ciutadania pugui fer aquests canvis amb els menors inconvenients possibles per als diferents grups de població.

La Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica, en què subratlla que Espanya ha d’oferir respostes solidàries i inclusives als col·lectius més afectats pel canvi climàtic i la transformació de l’economia. Entre les diferents mesures, el Títol IV fa referència a la mobilitat sense emissions i transport. Aquí, a l’article 14.3 s’especifica que els “municipis de més de 50.000 habitants i els territoris insulars adoptaran abans del 2023 plans de mobilitat urbana sostenible que introdueixin mesures de mitigació que permetin reduir les emissions derivades de la mobilitat”. Entre les mesures s’esmenten les Zones de Baixes Emissions (ZBE).

Una ZBE és una delimitació d’una àrea que fa l’administració competent per mitigar les emissions d’efecte hivernacle, el soroll i millorar la qualitat de vida de la zona, mitjançant la restricció d’accés, circulació i estacionament d’aquells vehicles que no compleixen amb certes característiques i que contribueixen a la degradació de la qualitat de l’aire i la salut de la ciutadania. A més de millorar la qualitat de l’aire i la salut de la ciutadania, els altres objectius d’una ZBE són contribuir a la mitigació del canvi climàtic, el canvi modal cap a modes de transport més sostenibles, així com l’impuls d’eficiència energètica en l’ús de els mitjans de transport.

1. EINA IMPRESCINDIBLE D’AVALUACIÓ DE LA PROBLEMÀTICA ACTUAL EN MATÈRIA DE MOBILITAT I TRANSPORT PER PROPOSAR SOLUCIONS A MIDA

Per això, cal conèixer la situació actual de la zona en matèria de transport i mobilitat i els seus efectes en emissions i soroll. Amb aquesta informació es poden plantejar diferents escenaris per al disseny òptim de la ZBE.

A Espanya, la implementació de les ZBE encara és molt baixa. A més, el calendari és exigent, ja que cal implementar plans contra la contaminació urbana abans de l’any 2023 tant per a ciutats de més de 50.000 habitants com per a municipis de més de 20.000 quan se superen els valors límit de contaminació. Per tot això, els productes de PTV són la perfecta ajuda per a la seva correcta implementació.

En termes generals, PTV Visum és un programari de planificació de la mobilitat que professionalitza la presa de decisions i plans d’acord amb els objectius plantejats per les administracions, alhora que proporciona resultats de confiança i minimitza els riscos en les actuacions.

Amb PTV Visum és possible avaluar diferents estratègies de planificació del transport, incloent-hi els efectes associats al transport tals com emissions i soroll, i múltiples escenaris hipotètics per a diferents mitjans de transport com el privat, públic, i compartit.

En el cas de les ZBE cal establir l’àmbit d’aplicació, ja sigui un municipi, ciutat o tota l’àrea metropolitana. Un cop plantejada l’àrea, es pot afinar d’acord amb diferents paràmetres. Per exemple, es poden excloure polígons industrials o categoritzar segons usuaris de la via: residents, motiu d’accés i/o tipus de vehicle. Alhora, es pot restringir a un nivell més gran la circulació en nuclis antics o entorns especialment sensibles a la contaminació, com ara hospitals, escoles, o residències, on només es permet la circulació a vehicles amb distintiu 0 (híbrids o elèctrics).

Les ZBE també poden contemplar l’avaluació, la gestió i la monitorització del soroll ambiental d’acord amb els diferents sectors del territori. A través del mesurament d’índexs sonors i seguiment a través d’indicadors.

2. SUPORT INDISPENSABLE EN EL PROCÉS PARTICIPATIU

En la implantació de les ZBEs, és important que es dugui a terme un procés participatiu, on la ciutadania i els representants dels diferents grups d’interès, siguin informats al llarg de totes les etapes del projecte (planificació, disseny operatiu, posada en marxa i seguiment).

La comunicació és clau per a la correcta implementació de la ZBE. Els productes de PTV Group proveeixen els elements visuals necessaris per informar adequadament de les actuacions necessàries, aportant a més a més una sòlida base tècnica i metodològica per a la seva aplicació.

Aquí es tindran en compte els criteris tècnics, les demandes ciutadanes, i es discutiran les posicions polítiques i conflicte d’interessos.

3. PROGRAMARI RECONEGUT INTERNACIONALMENT EN LA PLANIFICACIÓ I DISSENY OPERATIU APLICAT A LES ZBEs

El disseny de la ZBE es duu a terme a través de regulacions de trànsit i estacionament, amb control d’accés i sense, per desincentivar trànsit d’accés al centre d’una zona.

Les mesures amb control d’accés són normalment a través de tecnologia, mentre que les mesures no basades en el control d’accés poden ser, mitjançant la gestió de sentits de circulació, prohibicions de circulació en seccions concretes a tots o a determinades categories d’usuaris , vianalitzacions, superilles, etc. Així mateix, la regulació, la limitació i el control de l’estacionament és clau per desincentivar el trànsit de vehicles privats, amb un transvasament a altres modes de transport més sostenibles.

Planificació i disseny de zones de mobilitat compartida

4. DISSENY APROPIAT DE LA ZBE

Com ja hem esmentat, es pot dissenyar la ZBE tenint en compte criteris geogràfics i tipologies, com el nucli o l’anell. D’altra banda, les tipologies anteriors es poden complementar amb altres àrees amb altres tipologies com l’especial i la puntual, on el criteri és de “Zones d’Ultrabaixes Emissions”, on les restriccions són més grans a l’entorn.

Les directrius també contemplen altres alternatives, com ara dissenyar un conjunt de municipis com ZBE o un municipi amb una ZBE temporal, a causa de canvis en èpoques concretes, com ara vacances.

Amb els productes de PTV les entitats de transport i ajuntaments poden modelar diferents tipus de ZBE analitzant diferents tipus de mesures. Aquí podem especificar restriccions o pagaments per a cada tipus d’usuaris, analitzant al final els canvis en els volums de trànsit entre el model base i diferents tipus d’escenaris. Tenim molta informació accessible als nostres diferents canals.

5. AJUDA EN LA DEFINICIÓ DELS USUARIS DE LA ZBE

A més, de la definició de la zona, s’han de definir els usuaris, que es poden caracteritzar de la manera següent:

a) Residents o no residents

b) Motiu d’accés: distribució urbana de mercaderies, treball, escola, compres, accés per emergències, hotels, etc.

c) Tipus de vehicle (categoria ambiental amb segell de la DGT) o altres característiques

Finalment, el disseny pot tenir en compte franges horàries o dies de la setmana en què s’aplica la restricció d’accés.

6. IDENTIFICACIÓ I CORRECCIÓ DELS EFECTES NEGATIUS A LES ZBEs

Així mateix, cal analitzar quins efectes negatius i no desitjats es poden produir com a resposta a la ZBE, per controlar-los millor i plantejar solucions. Així mateix, cal avaluar i establir mesures compensatòries per a les persones afectades per les restriccions de circulació a la ZBE. Tot això es pot avaluar a través dels productes de PTV Group, segons les necessitats del projecte.

7. SUPORT EN L’AMIDAMENT DE LA QUALITAT DE L’AIRE I SOROLL

Amb els productes de PTV es presenta el mapa de la Zona de Baixes Emissions, amb les estacions de mesura de qualitat de l’aire i de soroll, juntament amb la informació addicional i la problemàtica actual en temes de contaminació i origen.

A partir d’això i de la informació demanada es desenvolupa el model de transport de la zona on s’aporten els fluxos de trànsit, canvis modals i emissions de la situació actual.

Amb això, es desenvolupa el model de qualitat de l’aire, que és una recomanació de les directrius.

L’annex II de les directrius ZBE detalla els indicadors possibles per a les ZBE d’acord amb les mesures d’emissions, el soroll o l’eficiència energètica. Els productes de PTV compten amb mòduls integrats per a l’anàlisi d’emissions, tant d’emissions com de soroll.

8. SUPORT A LA GESTIÓ D’INFORMACIÓ

Així mateix, detalla que a través de solucions tecnològiques cal recollir la informació i enviar a un centre de control dels serveis municipals per garantir la presa de decisions estratègiques.

El programari de PTV proveeix les eines necessàries per gestionar la recol·lecció d’informació i garantir la independència en la presa de decisions.

9. POSADA EN MARXA, MONITORITZACIÓ I SEGUIMENT DE LA ZBE

Amb els productes de PTV Group (per exemple, PTV Visum i PTV Optima), es poden representar en temps real les emissions de vehicles i mapes de qualitat de l’aire (air quality heatmaps).

Aquí és important el càlcul dels indicadors de seguiment definits amb anterioritat. Per exemple, el control de la qualitat de l’aire a la ZBE s’ha de monitoritzar per avaluar els resultats i si cal, adoptar mesures alternatives per a la millora contínua.

Així mateix, es comptabilitzaran els efectes negatius associats a les zones de baixes emissions d’acord amb diferents grups de població per implementar mesures per corregir els efectes no desitjats, si fos el cas.

10. ANÀLISI CONJUNT DE LA ZBE I ALTRES ACTUACIONS

Cal recordar que la ZBE ha de ser coherent amb altres actuacions encaminades a millorar la sostenibilitat ambiental, social i econòmica.

Per això, el programari de PTV és capaç d’incloure altres mesures per avaluar diferents escenaris de manera conjunta per afavorir la mobilitat sostenible i la proximitat. Per exemple, amb la planificació de la infraestructura ciclista.

Infraestructura ciclista:

Anàlisi d’Escenaris: Park & ​​Ride

Planificació estratègica i operativa del transport públic. Amb PTV Visum es pot optimitzar el transport públic.

Planificació estratègica i operativa del transport públic

La transformació de flotes del transport públic i l’optimització del servei es poden planificar amb PTV Visum. Així mateix, es pot planificar i avaluar el grau d’intermodalitat.

Amb PTV Visum es pot planificar tant la integració multimodal com les actuacions de digitalització que redundin en una eficàcia més gran en la gestió del trànsit i del transport i gestió de la demanda, així com en l’anàlisi d’informació.

Per a més informació

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

A %d bloguers els agrada això: